Regulamin

Regulamin

Regulamin dotyczy krótkoterminowego najmu pojazdów


1. Wynajmującym jest firma Active Rent Sp. z o.o ul.Polna 9C 96-314 Baranów NIP:5291814967

2. Najemcą może być osoba fizyczna lub firma.Wymagane jest aby osoba wynajmująca miała skończone 21lat i wylegitymowała się dwoma dokumentami ze zdjęciem

3. Wynajęty pojazd nie może być użyczany i podnajmowany osobom trzecim przez Najemcę

4. W dniu odbioru pojazdu Najemca zobowiązany jest przekazać określoną kaucje ,oraz wpłacić pełną kwotę wynajmu za deklarowany okres.

5. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wynajmu po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Wynajmującym i wpłaceniu opłaty za dodatkowy okres najmu.

6. Doba najmu trwa 24 godzinny od momentu odebrania pojazdu.Święta i dni wolne od pracy liczone są normalnie zgodnie z powyższą zasadą.

7. Najemca odpowiada za pojazd w trakcje okresu najmu i zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody powstałe w aucie z jego winny.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na twoje pytania